Nära 100 000 av alla som studerade vid högskolan 2021 var i åldern 35–54 år och 71 procent av dem var kvinnor. Störst andel av mitt i livet-studenter hade högskolor som erbjöd påbyggnadsutbildningar med goda arbetsmarknadsutsikter: pedagogik-, lärar-, hälso- och sjuksköterskeutbildningar.

Läs mer mitt i livet-studenter på uhr.se