Under höstterminen tas 400 deltagare emot på femton folkhögskolor över hela landet inom det nystartade ESF-projektet Vägen. Genom projektet ska deltagare med funktionsnedsättning och utrikes födda få jobb eller börja en utbildning.

Läs mer om projektet på folkbildningsradet.se