Det europeiska och svenska kvalifikationsramverket, EQF/SeQF, är ett verktyg för att nivåplacera utbildningar och göra dem jämförbara över nationsgränserna. Siffran anger nivå på utbildningen, men den anger inte vilka rättigheter eller behörigheter som följer av utbildningen.

Läs mer om EQF-nivåer för utländsk utbildning på uhr.se