På Skolverkets hemsida hittar du information om de flesta aktuella ändringarna av lagar och regler inom skolområdet. Där kan du också läsa om ändringar i läroplaner. Datumen anger den tidpunkt då en ändring ska börja tillämpas.

Läs om nya lagar och regler på skolverket.se