Från den 2 juli gäller nya bestämmelser i skollagen som syftar till stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Grundsärskolan, gymnasiesärskolan och komvux som särskild utbildning byter också namn. Skolverket har samlat allt du behöver veta om namnbytet.

Skolverket: Nya namn på vissa skolformer och stärkt utbildning