CSN har sammanställt statistik för omställningsstudiestödet från 1 oktober fram till vecka 16. Statistiken innefattar ansökningar från 32 000 personer och innehåller uppgifter så som utbildningsval, skolform och inkomst före studier.

Du hittar mer information och statistik om omställningsstudiestödet på csn.se