Regeringen överväger att införa en ny yrkesskola för elever som inte har tillräckligt många godkända betyg för att komma in på ett nationellt program i gymnasieskolan.

Du kan läsa mer om den nya yrkesskolan på dn.se