Det har skett en ökning av andelen elever som går i grundsärskola. Enligt pedagogikprofessor Daniel Östlund kan det försämrade ekonomiska läget vara en av förklaringarna. I Göteborg har antalet barn i den kommunalt drivna grundsärskolan ökat med drygt 60 procent på bara några år.

Läs mer om ökningen av elever i grundsärskola på dn.se