Artikel från Vilärare.se om skärpt lärarbehörighet

Skolminister Lotta Edholm (L) vill sätta press på friskolorna på grund av lägre lärarbehörighet.
Nu stämmer Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson in och vill se hundraprocentig behörighet – i alla skolformer.

Läs artikeln om skärpt lärarbehörighet på vilarare.se