Den femte mars i år trädde UNESCO:s globala konvention för erkännande av kvalifikationer inom högre utbildning i kraft. Den kommer att underlätta för studenter att kunna använda sin utbildning för fortsatta studier eller för att söka arbete även om man rör sig från en världsdel till en annan.

Läs mer omUNESCO:s globala konvention på uhr.se