Trots vikande konjunktur kommer efterfrågan på högutbildade personer vara fortsatt hög. Hälso- och sjukvård, utbildning och it är några exempel på yrkesområden där det väntas finnas stora möjligheter att få arbete på både kort och lång sikt.

Exempel på yrken med liten konkurrens om jobben 2026
– Ingenjörsyrken
– Läkare
– Lärare
– Mjukvaru- och systemutvecklare
– Sjuksköterska
– Systemanalytiker och it-arkitekt

Exempel på yrken med stor konkurrens om jobben 2026
– Banktjänsteman
– Fastighetsmäklare
– Finansanalytiker och investeringsrådgivare
– Fotograf
– Informatör, kommunikatör och PR-specialist
– Musiker, sångare och kompositör

Läs mer om efterfrågan på högutbildade på arbetsformedlingen.se