Skolverket skickar idag ut drygt 500 ämnesplaner och programstrukturer på remiss. Remissen är en del av uppdraget att förbereda införande av ämnesbetyg i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och komvux. Remissinstanser är skolväsendet, myndigheter, organisationer och andra berörda aktörer.

Läs mer om remissomgången för nya ämnesplaner på skolverket.se