Försöksverksamheten YH-flex påbörjades 2020 och ska återrapporteras till regeringen i april nästa år. Den 7 december arrangerade Myndigheten för yrkeshögskolan en slutkonferens med medverkande anordnare för att sammanfatta verksamheten så här långt och ta sikte mot hur YH-flex kan utvecklas framöver.

Läs mer om YH-flex på myh.se