Arbetslösheten kommer att öka under nästa år. Samtidigt väntas uppgången i arbetslösheten bromsas tack vare den historiskt höga bristen på arbetskraft. Den bedömningen gör Arbetsförmedlingen i sin nya prognos.

Läs mer om den historiskt höga arbetskraftsbristen på arbetsformedlingen.se