Människor som skyndar fram och tillbaka på ett kontor

Samhället förändras i högt tempo. Människor rör sig mellan olika yrken, branscher och geografier. På framtidens arbetsmarknad är kompetens en stark framgångsfaktor.

Läs artikeln om framtidens arbetsmarknad på trr.se