Antalet sökande till vårens högskoleutbildningar minskar med fem procent jämfört med våren 2022. Intresset för vissa utbildningar som leder till yrkesexamen minskar generellt, men 22 procent fler vill bli högskoleingenjörer.

Läs mer om intresset för vårens högskoleutbildningar på uhr.se