Tre manliga byggarbetare läser en ritning

Tio procent färre sökte högskoleutbildning hösten 2022 jämfört med under pandemin hösten 2021. Men redan nästa år kommer sannolikt intresset för högskolestudier att öka igen, enligt UHR.

Läs mer om intresset för högskolestudier 2023 på uhr.se