Många anställda är under- eller överkvalificerade för det arbete de utför. Felmatchningen på arbetsmarknaden kostar. ”I slutändan är det företagen som får ta notan”, säger Johan Olsson, policyexpert kompetensförsörjning.

Läs mer om felmatchningen på arbetsmarknaden på svensktnaringsliv.se