Breddad rekrytering och breddat deltagande är prioriterade områden inom högre utbildning. Utbyggnaden av högskolorna har gett en generellt bredare rekrytering till högre utbildning. Samtidigt finns det större sociala skillnader i rekrytering mellan utbildningar och lärosäten.

Läs mer om den breddade rekryteringen till högskolan på uhr.se