Nu finns ny officiell statistik över sökande och antagna till universitet och högskola på grund- och avancerad nivå höstterminen 2022. Efter att ha ökat under pandemin visar den senaste statistiken för höstterminen 2022 att antalet sökande och antagna till högskolan nu har minskat.

Mer statistik om intresset för högskolestudier finns på uka.se