Välkommen till Skolverkets regionala träffar för lärlingsnätverk. Detta är träffar om lärande och lärlingsutbildning. Fokus för träffarna är hur vi kan få fler elever att välja och bli kvar i sin lärlingsutbildning.

Eleverna i grundskolan behöver stöd att göra väl underbyggda val till gymnasieskolan, därmed vill vi ge möjligheten till ett erfarenhetsutbyte mellan de som jobbar med lärlingsutbildning och studie- och yrkesvägledare i grundskolan.

Lärlingsnätverk öst – program och anmälan på skolverket.se

Lärlingsnätverk väst – program och anmälan på skolverket.se