Nu finns en ny databas för kvalifikationer som är kopplade till SeQF, Sveriges referensram för kvalifikationer för livslångt lärande.

I databasen kan du söka och filtrera bland det ökande antalet kvalifikationer. Kvalifikationerna i databasen kategoriseras i yrkesområden och kompetensområden enligt bland annat SSYK, Standard för svensk yrkesklassificering.

Mer om den nya databasen för kvalifikationer hittar du på myh.se