Regeringen har beslutat om att höja prisbasbeloppet från 48 300 kronor 2022 till 52 500 kronor 2023. Det är en höjning med 8,7 procent. Höjningen innebär att studerande med studiemedel får drygt 12 000 kronor för fyra veckors heltidsstudier. En ökning med 1000 kronor jämfört med 2022.

Läs mer om studiemedel på csn.se