Ämnesbetyg i stället för kursbetyg på gymnasial nivå från 2025 och en ny princip för betygssättning som börjar gälla den 1 juli 2022. Här sammanfattar vi hur förändringarna kommer att påverka komvux.

Mer om aktuella förändringar inom komvux finns på skolverket.se