Den 1 juli är fribeloppet tillbaka för studerande med studiemedel. Det var tillfälligt borttaget under pandemin. Fribeloppet är gränsen för hur mycket inkomster du får ha utan att ditt studiemedel påverkas. Om din inkomst är högre än fribeloppet minskar både bidraget och studielånet.

Läs mer om fribelopp och inkomst på csn.se