En särskild utredare ska lämna förslag som bidrar till att trygga kompetensförsörjningen och att fler elever får med sig de kunskaper de behöver för att kunna försörja sig själva.

Läs mer om utredningen Fler vägar till arbetslivet på regeringen.se

Läs kommittédirektivet som pdf – Fler vägar till arbetslivet