Utredningen fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning redovisar i detta betänkande uppdraget att föreslå åtgärder för att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning, antingen i gymnasieskolan eller i kommunal vuxenutbildning (komvux).

Läs mer om förslagen i utredningen på regeringen.se

Läs utredningen som pdf (4 MB)