Idag publicerar Myndigheten för yrkeshögskolan en årsrapport med statistik om studerande och utbildningar inom yrkeshögskolan, konst- och kulturutbildningar, tolkutbildningar inom folkbildningen och utbildningar med endast tillsyn. Rapporten innehåller bland annat, av MYH, opublicerade uppgifter avseende yrkeshögskolekurser.

Yrkeshögskolans årsrapport hittar du på myh.se