Det är vanligare bland utrikes födda att studera vidare efter gymnasieexamen än bland klasskompisarna som är födda i Sverige. Så har det sett ut sedan en tid tillbaka, men under coronapandemin ökade andelen inrikes födda som studerade vidare något.

Läs mer om utrikes födda och fortsatta studier på scb.se