Det finns många lediga jobb. Trots det är drygt 170 000 personer inskrivna på Arbetsförmedlingen och har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Samtidigt har allt fler utrikesfödda personer fastnat i lång arbetslöshet.
– Det är ett bekymmer för kommunerna, säger Roy Melchert, sektionschef på SKR.

Läs mer om lediga jobb och ökad långtidsarbetslöshet på svt.se