Av samtliga elever som avslutat årskurs 9 våren 2021 var det 98,6 procent som sökte till gymnasieskolan och 98,0 procent som började på ett nationellt program eller introduktionsprogram hösten 2021.

Läs hela artikeln och aktuell skolstatistik på skolverket.se