Bidraget ska gå till undervisning under skollov för elever som inte har uppfyllt eller riskerar att inte uppfylla kunskapskraven/betygskriterierna för betyget E och för lovsimskola. Statsbidraget avser endast frivilligt anordnad lovskola.