Den 28 april håller Skolverket ett digitalt seminarium om ämnesbetygsreformen för dig som jobbar i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och komvux välkommen till. Här får du information om reformen och om hur du gör för att lämna synpunkter på förslagen. Ämnesbetyg ersätter kursbetyg från den 1 juli 2025.

Seminarium om ämnesbetygsreformen på skolverket.se