Skolverket har tagit fram en rapporten ”Uppföljning av gymnasieskolan 2022”. Här redovisas 2022 års uppföljning av utvecklingen i gymnasieskolan. Uppföljningen redovisar statistik på programnivå för de senaste sex läsåren.

Uppföljning av gymnasieskolan 2022 på skolverket.se

Ladda ner rapporten ”Uppföljning av gymnasieskolan 2022”