Här får du som tar emot barn och elever från Ukraina en överblick över vad som gäller och det stöd vi erbjuder för mottagande och kartläggning. Du hittar också information om skolsystemet och de olika skolformerna på engelska.

Läs om stödet för nyanlända barn och elever från Ukraina på skolverket.se