Återbetalningen på studielån ökade under 2021. Överlag betalades 92,6 % av den årliga studieskulden tillbaka för alla studielån, och för utlandsbosatta 80,0 %. Kommunikation och bemötande, men också ett mer aktivt arbete kring återbetalning, beskrivs som anledningarna till den ökade betalningsviljan.

Läs mer om ökad återbetalning på studielån på csn.se