Välkommen den 6 april till en digital förmiddag om validering. Konferensen vill ge en aktuell bild av de förutsättningar som finns för utveckling av valideringsområdet i Sverige och vänder sig till alla med intresse av validering oavsett om du arbetar inom utbildnings- eller arbetsmarknadsområdet.

Utdrag ur programmet:

  • Hur vill regeringen fortsatt utveckla arbetet med validering och omställning?
  • Vilken roll spelar finansiering för utvecklingen av validering?
  • Vilken roll bör och kan validering ha för kompetensförsörjning och omställning?

Läs mer om valideringskonferensen på myh.se