Unga mer optimistiska kring sin egen framtid men många anser att samhället är på väg åt fel håll.

En ny undersökning från Ungdomsbarometern visar att ungdomar är mer optimistiska kring livet just nu och samvaron i stort jämfört med 2020. De tycker även att de har stor möjlighet att påverka sitt liv. Samtidigt tycker fler att samhällsutvecklingen är på väg åt fel håll och att de har mindre möjlighet att påverka samhället i stort. Dessutom minskar intresset för samhälle och politik något.

Läs mer på ungdomsbarometern.se

Läs rapporten som pdf: Generation Z | 2022