UHR har tagit fram ett nytt utlåtande över utländsk utbildning som ska ge sökande, arbetsgivare, universitet och högskolor mer och tydligare information om vad en persons utländska utbildning motsvarar i Sverige.

Läs mer om det nya utlåtandet på uhr.se