Student som antecknarAlla blivande komvuxelever ska få möjlighet att visa sina förkunskaper, i de fall det saknas betyg eller intyg. Syftet är att eleverna ska komma ut på arbetsmarknaden snabbare.

Läs mer om skärpningen av kommunernas valideringsuppdrag på svd.se