Student i soffan framför datorn

I SCB:s nya statistikrapport har man tittat på hur många som avslutar sina studier på allmän kurs med behörighet. Den visar att ungefär en tredjedel av alla deltagare på allmän kurs får behörighet till vidare studier. För deltagare med funktionsnedsättning är resultatet något högre: hela fyra av tio. Deltagare med funktionsnedsättning läser även fler terminer.

– Detta stärker bilden av att folkhögskolan är en viktig utbildningsform och en möjlighet till utbildning för personer med funktionsnedsättning, säger Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner.

Läs mer om folkhögskola och grundläggande behörighet på folkbildningsradet.se