Skolverket har utformat ett material som stöd för dig som arbetar med att elever med intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada får den studie- och yrkesvägledning som de har rätt till.

Läs mer på skolverket.se

Ladda ner stödmaterialet som pdf