Prov som rättas och betygsätts

Ansvaret för orättvisa betyg ligger på systemnivå och är inte lärarnas fel, enligt Skolverket. Därför har myndigheten på eget initiativ utvärderat ett antal modeller för att undersöka om det går att göra betygen mer likvärdiga.

Mer om de fyra betygsmodellerna finns på amneslararen.se