Två högskolestudenter som läser i en bok

Universitets- och högskolerådet (UHR) har beslutat om ändringar i myndighetens föreskrifter om grundläggande behörighet och urval. De reviderade föreskrifterna gäller från och med den 1 januari 2022 och de beskriver vilka kompetenser som ska ge grundläggande behörighet för högskolestudier.

Mer om ändringar för grundläggande behörighet och urval finns på uhr.se