Hemmasittare, skolkare eller korridorvandrare? Benämningen på elever med problematisk frånvaro varierar men de har gemensamt att de behöver stöd och en utredning för att komma tillrätta med frånvaron. På den här sidan har vi samlat information för att främja närvaro samt åtgärda och förebygga frånvaro.

Läs mer om tips för bättre skolnärvaro på spsm.se