Examensgraden i yrkeshögskolan ökar efter att ha minskat de senaste tre föregående åren. Det är männen som vänder trenden när deras examensgrad ökar med en dryg procentenhet. För kvinnor fortsätter examensgraden att sjunka något.

Mer om hur många som tar examen från yrkeshögskolan finns på scb.se