Andelen som påbörjade högskolestudier inom ett år ökade betydligt för de som examinerats från ett högskoleförberedande gymnasieprogram våren 2020. Ökningen var större bland kvinnor än män.

Mer statistik finns på scb.se