Klassrum med studerande på komvux

Studieavbrott inom kommunal vuxenutbildning är vanliga. Var femte kursdeltagare fullföljer inte sina studier. Skolinspektionen har granskat hur huvudmän och rektorer arbetar för att elever ska fullfölja sina studier inom vuxenutbildningen.

Läs mer om studieavbrott på komvux på skolinspektionen.se

Rapporten som pdf – Studieavbrott i kommunal vuxenutbildning