Samhällsvetenskapsprogrammet är det vanligaste förstahandsvalet följt av ekonomiprogrammet. Det visar vår officiella statistik över hur elever sökte till gymnasieskolan inför läsåret 2021/22. Statistiken baseras på den slutliga antagningen bland samtliga sökande den 1 juli.