Lärande i arbete (LIA) är yrkeshögskolans populära praktikform och en unik kombination av teori och praktik. I vår startar myndighetens tillsynsenhet en tematisk granskning av anordnarnas arbete med LIA, men redan nu besvarar utredaren Dan Andersson några av de vanligaste frågorna angående praktikformen.

Läs mer om LIA på myh.se